For information about contraception, pregnancy options and sexual health in Victoria

Có phải quý vị đang tìm kiếm thông tin về sự ngừa thai, lựa chọn mang thai hay sức khỏe tình dục?

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là một đường dây điện thoại và trang mạng độc lập có trụ sở tại Victoria. Dịch vụ miễn phí của chúng tôi là bảo mật và không phán xét. Chúng tôi tin rằng phụ nữ có quyền lựa chọn tiếp tục mang thai hay phá thai. Tất cả điện thoại của chúng tôi đều do phụ nữ trả lời. Phiên dịch viên của chúng tôi cũng là phụ nữ. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để tìm bác sĩ nữ cho quý vị nếu được yêu cầu.

Chúng tôi cung cấp:

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp

Nhân viên điện thoại của chúng tôi có thể nói chuyện với quý vị về nhu cầu sức khỏe sinh sản và tình dục của quý vị, đồng thời tìm các dịch vụ phù hợp với quý vị.

Các câu hỏi chúng tôi thường được hỏi bao gồm:

Chúng tôi cũng có các dữ liệu trực tuyến về các dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục ở Victoria mà quý vị có thể tìm kiếm qua trang mạng của chúng tôi.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi hợp tác với hàng trăm dịch vụ trên khắp Victoria (bao gồm bác sĩ gia đình, trung tâm y tế cộng đồng, bệnh viện và tiệm thuốc tây) - để tìm ra những dịch vụ đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của quý vị.

Thông tin chúng tôi cung cấp dựa trên bằng chứng được cập nhật từ các nghiên cứu hiện tại của các chuyên gia.

Tìm kiếm thật dễ dàng

Trang web 1800 My Options cho phép quý vị tìm kiếm các dịch vụ trong thời gian của riêng quý vị. Quý vị có thể tìm kiếm các dịch vụ như: nơi cung cấp dịch vụ ngừa thai và phá thai - nơi tư vấn ý kiến về sự lựa chọn mang thai dựa trên sự hiểu biết và cách giải quyết của riêng mình - và tiệm thuốc tây.

Liên lạc với chúng tôi:

Tờ thông tin (Fact Sheets)

Dưới đây là một số tờ thông tin về các chủ đề phổ biến về sức khỏe sinh sản và tình dục.

1800 My Options là một dịch vụ của Women’s Health Victoria (Sức khỏe Phụ nữ Victoria), được tài trợ bởi Chính phủ Victoria.