Có phải quý vị đang tìm kiếm thông tin về sự ngừa thai, lựa chọn mang thai hay sức khỏe tình dục?

Chúng ta là ai

Chúng tôi là một đường dây điện thoại và trang mạng độc lập có trụ sở tại Victoria. Dịch vụ miễn phí của chúng tôi là bảo mật và không phán xét. Chúng tôi cũng tin rằng phụ nữ có quyền lựa chọn tiếp tục mang thai hay phá thai. Tất cả điện thoại của chúng tôi đều do phụ nữ trả lời. Phiên dịch viên của chúng tôi cũng là phụ nữ. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để tìm bác sĩ nữ cho quý vị nếu được yêu cầu.

Chúng tôi cung cấp:

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp

Nhân viên điện thoại của chúng tôi có thể nói chuyện với quý vị về nhu cầu sức khỏe sinh sản và tình dục của quý vị, đồng thời tìm các dịch vụ phù hợp với quý vị.

Các câu hỏi chúng tôi thường được hỏi bao gồm:

Chúng tôi cũng có cơ sở dữ liệu trực tuyến về các dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục ở Victoria mà quý vị có thể tìm kiếm qua trang mạng của chúng tôi.

Chuyên môn của chúng tôi

Chúng tôi hợp tác với hàng trăm dịch vụ trên khắp Victoria (bao gồm bác sĩ gia đình, trung tâm y tế cộng đồng, bệnh viện và nhà thuốc) - để tìm ra những dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của quý vị.

Thông tin chúng tôi cung cấp dựa trên bằng chứng cập nhật mới nhất dựa trên nghiên cứu hiện tại của chuyên gia.

Tìm kiếm thật dễ dàng

Trang web 1800 My Options cho phép quý vị tìm kiếm các dịch vụ trong thời gian của riêng quý vị. Quý vị có thể tìm kiếm các dịch vụ như nhà cung cấp dịch vụ tránh thai và phá thai, nhà tư vấn các lựa chọn mang thai không theo chỉ định và nhà thuốc.

Liên lạc với chúng tôi:

1800 My Options là một dịch vụ của Women’s Health Victoria (Sức khỏe Phụ nữ Victoria), được tài trợ bởi Chính phủ Victoria.